سامانه پرسشنامه خود ارزیابی بیماری کرونا و شرایط محیطی کار


با توجه به شیوع بیماری کرونا در مناطق مختلف کشور ، لازم می باشد که پیش از برنامه ریزی پروژه کاری فی مابین ، وضعیت محیطی اجرای پروژه از لحاظ میزان ریسک ابتلا به این بیماری ارزیابی شود و تمهیدات لازم اندیشیده شود.
لذا خواهشمند است به سوالات ذیل پاسخ داده شود تا بر اساس این اطلاعات برنامه ریزی آن طرح ریزی و اجرا گردد.

لازم به ذکر است تمامی اطلاعات این فرم محرمانه تلقی شده و نزد شرکت راهکار داده پرداز کهن محفوظ خواهد ماند. پاسخگویی درست و صادقانه به این سوالات در برگیرنده مسئولیت اجتماعی شما در قبال قطع زنجیره شیوع این بیماری خواهد بود و قطعا این امکان را فراهم می آورد که مناسبت ترین برنامه جهت حفظ سلامتی طراحی و اجرا گردد

آیا همکاران شما در زمان اجرای پروژه در این محیط حضور دارند:


چنانکه پاسخ بله بود تعداد را وارد نمایید


آیا برای همکاران فعال در آن محیط استفاده از ماسک اجباری می باشد:سابقه ابتلا حداقل یک مورد از ابتلا به بیماری کرونا در طی 14 روز اخیر در این محیط وجود داشته است:آیا سابقه موارد مشکوک به ابتلا همچون تب ، سرفه ، تنگی نفس در بین همکاران مشاهده شده است:آیا پروتکل های بهداشتی در محیط مد نظر پروژه رعایت می شود: